AEMCAT - Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya

L’AEMCAT és l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya. És una entitat que va néixer amb l’objectiu principal de ser un punt d’unió, de comunicació i d’intercanvi entre totes i tots els que treballem en el món de l’ensenyament musical a les escoles i els instituts de Catalunya. L’Associació compta ja amb més de 400 sòcies i socis d’arreu de Catalunya i està adherida al Consell Català de la Música i també forma part de federacions d’associacions d’àmbit més ampli. Esperem que al nostre web hi trobeu alguna cosa que us pugui fer servei i que al mateix sigui el vostre espai per a participar activament: donant opinions, compartint materials o presentant novetats i experiències.

 

 

OBJECTIUS

1.- Donar suport i assistència als membres de l’Associació en l’exercici de la seva professió.

2.- Afavorir l’ensenyament, la recerca i la difusió de l’educació musical a Catalunya.

3.- Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l’ensenyament de lamúsica.

4.- Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat. Impulsar i facilitar entre els ensenyants intercanvis de tota mena (llibres, revistes, material pedagògic, etc.)

5.- Promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i, en general, totes les activitats que puguin ser d’interès.

6.- impulsar l’elaboració de materials didàctics per a la innovació en l’ensenyament de la Música.

7.- Divulgar documentació pedagògica, articles d’investigació i materials que es relacionin amb l’ensenyament de la música.

8.- Potenciar la col·laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins i de fora de Catalunya.

9.- Fer d’interlocutors davant de l’Administració, per negociar qualsevol tema relacionat amb les millores de treball que hagi decidit l’Assemblea.

10.- Qualsevol altre objectiu que es decideixi en una assemblea legal de l’Associació.

11.- Prestar servei sense ànim de lucre als socis.

 

aemcat@pie.xtec.es

 jgodoy@pie.xtec.es

Email:  aemcat@pie.xtec.es

Enllaç relacionat

  http://www.aemcat.org

Comparteix:
Recomana a un amic Imprimir