AMAPEI - Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils

 • Dignificar, reivindicar i difondre la nostra feina participant en fires i mercats de música, editant materials sonors i gràfics, donant a conèixer la nostra feina a mitjans de comunicació, programadors, educadors...
 • Crear un terreny propici per a la reflexió sobre l'animació i la seva pràctica.
 • Establir, a través de totes les possibles formes de comunicació, contactes i intercanvis entre persones i entitats relacionades amb el món de l'espectacle.
 • Promoure mostres annuals de la nostra tasca com a animadors, exposicions, conferències, jornades de treball...
 • Reivindicar el paper dels nens i les nenes com a públic de primera a qui cal presentar espectacles de qualitat, lúdics i educatius.
 • Oferir suport, assessorament (legal, artístic, tècnic...) i col·laboració entre els professionals que integren l'AMAPEI. 
 • Enllaç relacionat

    http://www.amapei.com/

  Comparteix:
  Recomana a un amic Imprimir