EMIPAC - Associació d'Escoles de Música

 

EMIPAC, Escoles de Música d'Iniciativa Privada de Catalunya, va nèixer de la mà d'un col·lectiu de centres d'ensenyament musical i escoles de música de Catalunya, amb la finalitat d'unificar esforços de cara a la millora de l'educació musical del nostre pais amb l'implantació de la LOGSE i alhora ser l'organisme intrlocutor i representant d'aquestes escoles davant les diferents administracions.

Les seves activitats es centren principalment en oferir serveis als seus associats: aquests són d'àmbit pedagògic, cultural, informatiu, professional, d'assessoria, empresarial etc. L'associació també col·labora amb la resta del món educatiu i cultural per a la millora i normalització del sector i del fet musical i cultural català

Les Escoles de Música d'Iniciativa Privada van nèixer com a resposta a una necessitat social, gràcies a l'esforç d'uns profssionals de la pedagogia musical que van voler posar a l'abast dels alumnes uns coneixements i unes metodologies innovadores, poc o gens habituals als centres educatius oficials. A les seves aules s'han forjat i ho continuen fent nombrosos bons amateurs i qualificats professionals de la música i es innegable l'aportació d'aquestes escoles a la pedagogia musical i al fet cultural del nostre país.

Les escoles actuen a més com a centres de dinamització cultural organitzant festivals, concerts, promovent la formació d'orquestres i gurps, editant produccions fonogràfiques, llibres i premsa especialitzada.

L'Associació promou la qualitat en l'educació com a caracteristica i objectiu dels centres associats. En aquest sentit es fan congressos, jornades de treball, circulars informatives i cursos interns de formació.

EMIPAC és una associació demogràtica que es declara humanista i independent d'ideologies i partits. Es regeix pels seus propis estatuts i està inscrita en el registre d'associacions empresarials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Hotel d'Entitats La Pau Pere Vergés, 1 planta 11 dtx 11
08020 - Barcelona
Tel. 93 314 33 58
Fax 93 278 00 93

 

 

Tel:  93 314 33 58

Enllaç relacionat

  http://www.emipac.org

Comparteix:
Recomana a un amic Imprimir