Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de govern de la Federació. Està integrada per totes les associacions locals membre i entitats associades membre, en igualtat de condicions, per dret propi i irrenunciable. Es regeix pel principi de democràcia interna i adopta el seus acords per majoria.

Veure agenda de
ASSEMBLEA GENERAL 2018  
30/06/2018 11:00 Seu de SGAE (Barcelona)
 

ASSEMBLEA GENERAL 2018

 

 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017  
18/03/2017 10:30 Seu de SGAE (Barcelona)
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017

 

 
ASSEMBLEA GENERAL 2016  
04/06/2016 10:30 Seu de SGAE (Barcelona)
 

ASSEMBLEA GENERAL 2016