Compositor de la Xarxa

FRANCISCO MARTÍN-QUINTERO, COMPOSITOR DE LA XARXA 17-18

 

Una aposta pels compositors emergents

Per tercera temporada Joventuts Musicals de Catalunya incorpora, de la mà de la Fundació de Música Ferrer-Salat, la figura del compositor resident de la Xarxa de Músiques, un creador emergent a qui se li encarrega la composició de dues obres concebudes per ser estrenades expressament en el circuit de Joventuts Musicals. Cada temporada és desig- nat com a compositor resident el guanyador del Premi Reina Sofía de Composició Musical de l'any anterior, premi que atorga la Fundació de Música Ferrer-Salat.

 

El compositor escriu peces dedicades a dos dels artistes seleccionats en la Xarxa de Músiques i és en el marc d'aquesta que té lloc l'estrena absoluta. La singularitat de l'encàrrec és que es dóna carta blanca al compositor per escollir per a quines dues formacions o solis- tes escriurà les peces, establint així una relació més estreta entre compositor i intèrpret. Des de Joventuts Musicals de Catalunya es reforça aquesta feina conjunta organitzant trobades entre l'autor i els dedicataris de l'obra a fi de preparar-ne l'estrena.

 

La Fundació de Música Ferrer-Salat, amb la Xarxa de Músiques

La figura del compositor de la Xarxa de Músiques és possible gràcies al suport de la Fun- dació de Música Ferrer-Salat, creada a Barcelona l'any 1982 per Carles Ferrer-Salat, homeemprenedor i polifacètic, per tal d'impulsar i divulgar la música clàssica contemporània.

 

El seu objectiu inicial era estimular la crea- ció musical en les seves diferents modalitats i, sobretot, contribuir al fet que la música dels compositors fos interpretada, escoltada i difosa. Així, en aquesta primera etapa, la fundació va centrar les seves activitats en la convocatò- ria i adjudicació, amb una periodicitat anual, del Premi Reina Sofía de Composició Musical, circumscrit essencialment a l'àmbit nacional.

 

Després del decés del fundador el 1998, el seu fill, Sergi Ferrer-Salat, va passar a ocupar la Presidència i va ampliar progressivament el seu marge d'actuació. Pel que fa al Premi Rei- na Sofía de Composició Musical, es decideix estendre la seva àrea de influència, obrint la convocatòria a compositors internacionals, i incorporant al seu jurat a prestigiosos membres, procedents també d'altres països. Avui dia és un guardó consolidat a nivell nacional i internacional.

 

L'any 2007 es va iniciar la col·laboració amb el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, mitjançant l'organització i patrocini en el marc del festival d'un cicle propi de concerts, sempre centrat en una temàtica concreta. Ampliant així el ventall d'artistes presents al festival, s'ha contribuït a la projecció internacional del mateix i enriquir l'oferta cultural de la ciutat de Barcelona.

 

L'any 2010, en el marc del seu compromís amb l'educació musical en el nostre país, que 

la Fundació de Música Ferrer-Salat considera un element fonamental en la formació de per- sones i, com a tal, pedra angular del progrés social, s'inicia una estreta col·laboració amb el Conservatori Superior de Música del Liceu. Aquesta cooperació veu la llum amb les Be- ques de Música Joves Promeses per a estudis en el Conservatori del Liceu, destinades a pro- moure l'excel·lència musical de joves músics en els àmbits de la Música Clàssica, Contemporània, el Jazz i la Música Moderna.

 

Des de la seva gènesi, aquesta aliança amb el Conservatori no ha cessat de desenvolupar-se mitjançant múltiples iniciatives, com l'organització de Classes Magistrals a càrrec d'artistes de renom internacional durant tot l'any, la in- formatització del procés d'assignació i reserva de les aules d'estudi o l'adquisició de múltiples pianos Yamaha per oferir als estudiants les màximes facilitats i unes condicions idònies per als seus estudis.

 

El Premi Reina Sofía de Composició Musical

La Fundació de Música Ferrer-Salat està desti- nada a estimular la creació musical en les se- ves diferents modalitats i facilitar als compositors la possibilitat que la seva música pugui ser interpretada, escoltada i difosa. Amb aquest objectiu, la fundació atorga el Premi Reina Sofía de Composició Musical. La Fundació de Música Ferrer-Salat agraeix a Sa Majestat la Reina Sofía que hagi acceptat cedir el seu nom al Premi. La Fundació de Música Ferrer-Salat, així mateix, agraeix a l'Orquestra Simfònica de Radiotelevisió Espanyola que hagi interpretat i estrenat totes les obres premiades del Premi Reina Sofía de Composició Musical.

 

A partir de l'edició 2015, el Premi Reina Sofía incorpora en les seves bases que el guanyador serà designat compositor de la Xarxa de Músiques a Catalunya, el circuit de concerts de Joventuts Musicals de Catalunya, en la temporada següent a la concessió del premi. Aquest nomenament implica l'encàrrec d'un mínim de dues obres solistes o de música de cambra per a dos artistes o grups diferents. Aquestes formacions, les escull lliurement el compositor d'entre els grups participants en l'esmentada temporada de la Xarxa de Músiques. Fins avui, aquests han estat els compositors residents de la Xarxa, les obres que han escrit i els seus dedicataris:

 

15-16: Joan Magrané

Un tapís (l'unicorn), per a quintet de vent (a l'Azahar Ensemble)

Fulls d'àlbum (a Lluís Grané)

 

16-17: Miquel Oliu

Jardins del Silenci (a Agnès Mauri i Benedek Horváth)

Dos preludis per a piano. Homenatge a Claude Debussy (a Albert Cano Smit)

 

17-18: Francisco  Martín-Quintero

Obra per a violí i piano (a Anna Urpina i Dani Espasa)

Obra per a trio de clarinet, violoncel i piano (al Trio Kaikokaipuu)

 

Francisco Martín-Quintero

Nascut a Huelva el 1969, en la primera etapa de la seva formació estudia amb els compositors Vicente Sanchís, Manuel Castillo i David Padrós. Posteriorment completa la seva formació amb mestres com J. Mª Sánchez-Verdú, J. Manuel López López i Mauricio Sotelo i as- sisteix a classes magistrals impartides per C. Halfter, H. Lachenmann, B. Ferneyhough i S. Sciarrino, entre d'altres. En el seu quefer artís- tic posa l'accent en allò textural i li interessen aspectes com la preeminència d'allò expressiu sobre allò formal o les connexions interculturals de la música, com poden ser la relació entre música i literatura (especialment la poesia) o la relació entre música escrita i músiques de tradició oral; a això cal afegir altres nuclis d'interès com ara l'ús estès dels instruments tradicionals i l'harmonia microintervàlica, com a formes d'ampliar la seva veu musical. Les seves obres han sigut interpretades per grups com Musikfabrik (Colònia), Ensemble Motocontrario (Itàlia), i els grups estatals Trío Arbós, Taller Sonoro, Trío Morelia, Dúo Icarus, a més de grans formacions com ara l'Orquesta de Radio Televisión Española, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, l'Orquesta de Cámara Andaluza o la Banda Municipal de Mallorca, en diversos escenaris (Madrid, Sevilla, Granada, Bilbao, Bordeus, Estrasburg, Trento, Viena, Ciutat de Mèxic, etc). És XXXIII Premi Reina Sofía de Compo- sició Musical (2015) i ha rebut encàrrecs de grups como Taller Sonoro o Trío Arbós, i d'institucions com l'Auditorio Nacional (Trazos en el aire, per a gran orquestra, 2009). Docent de dilatada trajectòria, actualment imparteix Composició i Orquestració al Conservatori Superior "Rafael Orozco" de Córdoba.

 

 

 

 
Comparteix:
Recomana a un amic Imprimir