×
Juventuts Musicals de Catalunya

Bases del premi d'assaig musical

Amb el convenciment que la salut cultural d’un país es mesura, també, amb la qualitat i la quantitat de l’assagística, Ficta Edicions i Produccions, SL i Joventuts Musicals de Catalunya impulsen un premi internacional d’assaig musical per a estudiosos de la música i el fet musical.

El concurs es convocarà bianualment, té un deliberat caràcter de beca per a la redacció d’un assaig i es regirà per les següents

BASES

 1. Poden optar a aquest premi projectes d’assaig musical escrits per estudiosos de la música (des de qualsevol perspectiva, disciplina o àmbit científic).
 2. L’objecte de l’assaig o l’autor/a de l’assaig han de ser catalans.
 3. Per valorar el projecte d’assaig caldrà presentar en la forma i el termini establerts:
  1. Una sinopsi i un índex o esquema del futur assaig.
  2. Articles, estudis previs, treball de recerca o tesi doctoral sobre els quals es fonamenta, si escau, el futur assaig.
  3. Un article inèdit breu (d’entre 9.000 i 10.000 caràcters, espais inclosos) per ser publicat sobre el tema o algun dels subtemes del futur assaig.
  4. El curriculum vitae de l’aspirant.
 4. El termini per presentar projectes serà el dia 30 d’abril de 2021.
 5. Per presentar un projecte caldrà emplenar el formulari i adjuntar-hi els documents especificats en el punt 3 de les bases. Els documents han d’estar redactats en català, castellà o anglès.
 6. El jurat estarà compost per Raül Garrigasait, Benet Casablancas, Mònica Pagès, Joan Magrané i Tess Knighton. Bernat Cabré, de Ficta Edicions i Produccions, SL, i Montse Faura, de Joventuts Musicals de Catalunya, assumiran la secretaria col·legiada del jurat amb veu però sense vot.
 7. El jurat valorarà:
  1. L’interès de la proposta, com també la novetat que representi respecte de la bibliografia existent.
  2. Els coneixements o la recerca prèvia de l’autor/a sobre el tema.
  3. La capacitat de l’autor/a per combinar el rigor acadèmic amb la vocació divulgativa.
  4. La capacitat de l’autor/a per articular un discurs sòlid i coherent.
  5. La qualitat literària de l’escriptura.
 8. El jurat escollirà fins a cinc finalistes i, d’entre ells, un/a guanyador/a. Aquesta selecció s’anunciarà el juny de 2021.
 9. El/la guanyador/a tindrà un any, des que s’atorgui el premi, per escriure l’assaig (és a dir, fins al maig de 2022), que haurà de tenir una llargada d’entre 250.000 i 450.000 caràcters (espais inclosos).
 10. El Premi JMCatalunya – FICTA Edicions d’assaig musical consisteix en:
  1. 3.000 € (dels quals 750 € correspondran als drets d’autor de la primera edició de l’assaig).
  2. Publicació de l’assaig en una primera edició venal de 500 exemplars.
 11. Entre els articles finalistes —inclòs el guanyador— es concedirà el Premi especial Revista Musical Catalana, que consistirà en la publicació de l’article a la històrica capçalera musical. La direcció de Revista Musical Catalana escollirà quin o quins articles d’entre els finalistes rebran aquesta menció especial.
 12. Ficta Edicions i Produccions, SL es reserva el dret de publicar en format paper o digital, en col·laboració amb tercers o no, els articles de les propostes finalistes i guanyadores.
 13. L’autor/a del projecte guanyador es compromet a completar l’assaig en el termini d’un any des de la publicació de la resolució del jurat, és a dir, abans del juny de 2022. L’original el lliurarà en un fitxer Word.
 14. Aquest assaig serà publicat per Ficta Edicions i Produccions, SL el novembre de 2022. L’atorgament del premi comporta que l’autor/a de l’assaig guanyador cedeix en exclusiva per a tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual, a Ficta Edicions i Produccions, SL, tots els drets d’explotació sobre aquesta, per a totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent-hi la traducció a qualsevol idioma.
 15. L’autor/a del projecte guanyador es compromet a oferir, sense remuneració, un màxim de tres conferències sobre el tema de l’assaig organitzades per Joventuts Musicals de Catalunya en diferents indrets de Catalunya.
 16. En cas de dubte, la versió catalana d’aquestes bases serà la que prevaldrà i serà potestat del jurat la interpretació d’aquestes. El veredicte i les decisions del jurat són inapel·lables.
 17. Les dades de caràcter personal facilitades pels/per les autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases seran incorporades en fitxers la titularitat dels quals és de Ficta Edicions i Produccions, SL, amb domicili al carrer del Canigó, 3 de Vilablareix, amb l’objecte de ser tractades per a les finalitats pròpies per a les quals han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de Ficta Edicions i Produccions, SL. Els/les autors/es podran exercir, en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, adreçant una comunicació per escrit a ficta@ficta.cat.
 18. La presentació d’un projecte al Premi JMCatalunya – FICTA Edicions i Produccions d’assaig musical implica l’acceptació d’aquestes bases, que actuen amb valor de contracte.
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR